star Yến Sào Thiên Trang

Bên cạnh dịch vụ tư vấn thiết kế nhà nuôi chim yến, Yến Sào Thiên Trang với 11 năm kinh nghiệm thi công xây dựng nhà nuôi chim yến từ Bắc vào Nam, chúng tôi tự tin đưa đến khách hàng dịch vụ thi công xây dựng kỹ thuật nhà nuôi chim yến. Với mức giá từ 1.000.000 VNĐ - 3.700.000 VNĐ thích hợp cho bà con lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế và ý nguyện của bà con. Đa dạng về dịch vụ nhận trọn gói từ xây dựng nhà tiền chế đến nhà đổ trần bê tông, khách hàng có nhiều sự lựa chọn trong việc cân nhắc xây cho mình một căn nhà nuôi chim yến trong tương lai.

Sau khi được tư vấn về kỹ thuật và thiết kế, khách hàng quyết định xây dựng nhà nuôi chim yến. Chúng tôi sẽ soạn thảo hợp đồng cụ thế để khách hàng có đầy đủ thông tin và nội dung chi tiết. Khách hàng đọc tìm hiểu kỹ các điều trong hợp đồng, nếu có điều nào chưa rõ và thắc mắc thì bên Thiên Trang chúng tôi sẽ giải thích cụ thể. Khi đã thống nhất được các điều khoản trong hợp đồng, hai bên đi đến ký kết để tiến hành thi công công trình theo như thỏa thuận của đôi bên. Mọi sự ràng buộc về trách nhiệm của đôi bên đều được thể hiện chi tiết trong các điều khoản của hợp đồng. Dưới đây là một hợp đồng mẫu của Yến Sào Thiên Trang chúng tôi, bà con tham khảo qua và liên hệ với chúng tôi sớm nhất để có thế có cơ hội xây dựng riêng cho mình một căn nhà nuôi chim yến:

 

YẾN SÀO THIÊN TRANG

Số: 01/HĐTCXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

(Về việc thi công, lắp đặt hệ thống trang thiết bị nhà nuôi chim yến)

Căn cứ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015

Căn cứ Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 ban hành ngày ngày 18 tháng 06 năm 2014

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên

Hôm nay, ngày….. tháng ……năm……. tại…………………………………… chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. ĐẠI DIỆN BÊN A (BÊN CHỦ NHÀ):

Ông (bà):.....................................................................................................................................

Sinh năm:....................................................................................................................................

Số CMND:...................................... Ngày cấp:......................... Tại:.......................................

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................

Điện thoại:..................................................................................................................................

Số tài khoản ( nếu có):................................. Tại ngân hàng:...............................................

2. ĐẠI DIỆN BÊN B (YẾN SÀO THIÊN TRANG):

Tên đơn vị: HỘ KINH DOANH YẾN SÀO THIÊN TRANG

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 52A8028437

Địa chỉ trụ sở chính: 276/1 Lý Thái Tổ - P.Mỹ Long - TP Long Xuyên - An Giang.

Mã số thuế: 1701119090

Họ tên người đại diện: PHAN VIẾT TÂM           

Chức vụ: Chủ cơ sở kinh doanh

Điện thoại: 0917922939               

Số tài khoản: 105868050378

Ngân hàng: Ngân hàng Công Thương Việt Nam ( Vietinbank)

Chi nhánh: Thành phố Long Xuyên – An Giang

 

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

          Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống kỹ thuật theo đúng thiết kế được duyệt và xây nhà nuôi chim yến trọn gói cho bên A,  đồng thời cung cấp vật tư, thiết bị để xây dựng công trình (xem phụ lục hợp đồng).

Thời gian thi công kể từ ngày….. tháng … năm ….. đến ngày ….. tháng … năm ……

ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

          Phải thực hiện theo đúng thiết kế, bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu xây dựng và thiết bị lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. 

ĐIỀU 3: GIÁ THÀNH VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. GIÁ THÀNH CÔNG KỸ THUẬT

Bảng 1: SỐ LIỆU DỰ TOÁN TẠM TÍNH CỦA CÔNG TRÌNH

STT

Số lượng (sàn)

Đơn vị tính (m2)

Tổng

Đơn giá

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

   4

 

 

 

 

   5

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

Thành tiền:

Bằng chữ:

           Số liệu bảng trên là dự toán ban đầu, sau khi hoàn thành công trình nghiệm thu hai bên tiến hành đo để lấy số liệu chính xác theo thực tế sau đó tính giá thành theo đúng hợp đồng đã đưa ra theo đúng khối lượng đo được.

Số liệu sau khi nghiệm thu: Tổng diện tích: ………….. m2

                                                    Giá thành:……………………..VNĐ/1m2

                                                    Thành tiền: …………………………..VNĐ

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………….

  1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

 

ĐIỀU 4: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THANH TOÁN

  1. THỜI GIAN THANH TOÁN:

Hai bên thỏa thuận và thống nhất thanh toán toàn bộ số tiền thành 4 đợt:

          Đợt 1: Sau khi kí kết hợp đồng, bên A cho bên B ứng trước số tiền thi công là .…% giá trị của hợp đồng, tương đương với số tiền: ………………………………………VNĐ

(Bằng chữ)…………………………………………………………………………..

          Đợt 2: Sau khi thi công công trình được .…% , bên A cho bên B tạm ứng ..…% giá trị của hợp đồng, tương đương với số tiền:...................................…………………....VNĐ

(Bằng chữ):………………………………………………………………………….

          Đợt 3: Sau khi thi công công trình được ……%  bên A cho bên B tạm ứng  ..…% giá trị của hợp đồng, tương đương với số tiền:….…………………………………....VNĐ

(Bằng chữ):………………………………………………………………………….

Đợt 4: Sau khi hoàn thành công trình 100% và nghiệm thu, bên A thanh toán cho bên B 20% giá trị của hợp đồng, tương đương số tiền là : …………………………………………………………………..….VNĐ

(Bằng chữ):………………………………………………………………………….

Còn lại ……% giá trị hợp đồng là số tiền bảo hành của hợp đồng, tương đương với số tiền: ………………………………………………………………………………..VNĐ

(Bằng chữ):………………………………………………………………………….

  1. ĐỊA ĐIỂM THANH TOÁN: Do các bên thỏa thuận

ĐIỀU 5: BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

   Thời hạn bảo hành công trình được tính từ ngày bên B hoàn thành công trình đến ngày có chim vào nhà ở và làm tổ được từ …….tổ đến ……..tổ sau khi kiểm tra từ ngày……….., bên A phải thanh toán toàn bộ số tiền bảo hành cho bên B trong vòng 07 ngày tính từ ngày ………… Nếu bên A không thanh toán hết số tiền bảo hành trong thời gian quy định thì phải bồi thường gấp ba số tiền bảo hành đã thống nhất của hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho bên A. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết, sử dụng không bình thường do lỗi của bên B gây ra. Sau khi hết thời hạn bảo hành nếu trang thiết bị hư hỏng, nếu bên A có nhu cầu thì bên B có thể hỗ trợ việc tư vấn và lắp đặt trang thiết bị cho bên A. Các chi phí thực hiện và mua trang thiết bị sau thời hạn bảo hành sẽ do bên A chi trả hoàn toàn.

 ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

          Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của Bên A và Bên B, hai bên thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của nhau.

ĐIỀU 7: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

   Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nổ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

   Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, thì thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào được tự ý sửa đổi hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa đủ căn cứ theo quy định của

pháp luật. Nếu bên nào vi phạm thì sẽ bồi thường cho bên bị thiệt hại gấp đôi giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

            Phụ lục hợp đồng là một phần giá trị của hợp đồng

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản; Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm …..

 

           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

         (Ký và ghi rõ họ tên)                                                   (Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

DANH SÁCH CÁC VẬT TƯ, THIẾT BỊ CẦN SỬ DỤNG ĐỂ THI CÔNG

STT

TÊN VẬT LIỆU, THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ TÍNH


1

Ván thanh tổ ( Meranti - Malay / Bạch tùng – Việt Nam ):………………………………...

Khoảng cách: Dài…………Rộng……… / 1 ô


Rộng … cm, dày … cm

2

Máy phun sương tạo ẩm VN

……Máy

3

Máy phát tự ngắt MALAYSIA

……Máy

4

Dây phun sương mũ béc đồng VN

……Dây

5

Tổ giả bằng nhựa VN

……Tổ/100m2

6

Thuốc khử mùi VN – MALAY

……Can/100m2

7

Nước dung dịch tăng bầy đàn VN - MALAYSIA

……Can/100m2

8

Đồng hồ ngắt mở tự động VN

……Máy

9

Loa lớn MALAYSIA

……Cái

10

Loa nhỏ MALAYSIA

……Cái/100m2

11

Bàn chống cú VN

…… Bàn

12

Bóng chống cú mèo VN

……Bóng

13

Dây điện VN

……Cuộn

14

Lọc nước VN

……Cái

15

Phân chim

……Kg

16

Ổn áp biến điện

…….Cái

17

Dụng cụ có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang cập nhật

CÔNG TY: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG  MẠI TÂM DUNG

ĐỊA CHỈ: QUẢNG VINH - SẦM SƠN - THANH HÓA

LIÊN HỆ : TRẦN VĂN PHÚC - 0975 045 789

CHI NHÁNH 1: HỘ KINH DOANH YẾN SÀO THIÊN TRANG

ĐỊA CHỈ: 276/1 LÝ THÁI TỔ - MỸ LONG - LONG XUYÊN - AN GIANG

CHUYÊN : CUNG CẤP - TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ NHÀ NUÔI CHIM YẾN

                  KINH DOANH - THU MUA SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI SẢN PHẨM YẾN SÀO

LIÊN HỆ: PHAN VIẾT TÂM - 0917 922 939 

                 PHAN THỊ TRANG - 0971 080 217 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Loading...

Back To Top
Hỗ trợ
Liên hệ